Πρόγραμμα Εκπομπών
ΤΡΙΤΗ
14:00 15:00 «RADIOactive»
Σεμίνα Τσοκανά, Ειρήνη Ζέρβα Χαριτοπούλου
16:00 18:00 «Τρισδιάστατοι»
Φρόσω Καρποζήλου, Βασίλης Λεωντακιανάκος, Θέμις Σπυροπούλου
18:00 20:00 «Art Voices»
Άννα Δραγάτση, Γεωργία Ζιάκα
20:00 21:00 «Rock O’ Clock»
Άννα Κουνελάκη
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Επισκέπτες | Σήμερα: 102 | Σύνολο από 23/03/2011: 516,584 | Μοναδικά IP: 92,809