Πρόγραμμα Εκπομπών
ΠΕΜΠΤΗ
12:00 14:00 «RADIOactive»
Σεμίνα Τσοκανά, Ειρήνη Ζέρβα Χαριτοπούλου
14:00 15:00 «Φύγαμε για...»
Μαριάννα Κοντολάτου, Πάνος Κοντογιάννης
15:00 16:00 «Entering Free Project»
Σταυρούλα Πολλάτου
16:00 18:00 «Art Voices»
Άννα Δραγάτση, Γεωργία Τσίντζα, Γεωργία Ζιάκα
18:00 20:00 «Οι Ραδιοφόνισσες»
Κατερίνα Κανελλοπούλου, Κωνσταντίνα Στίγκα
20:00 21:00 «Loco Bites»
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου
21:00 22:00 «Κάποτε»
Έλλη Μελέα
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Επισκέπτες | Σήμερα: 74 | Σύνολο από 23/03/2011: 497,161 | Μοναδικά IP: 85,325